Chọn công suất bình nóng lạnh phù hợp cho Gia Đình

Loại bình nóng lạnh trực tiếp  nếu các bạn vận dụng một chút hiểu biết của mình về vật lý sẽ cho thấy rằng nó sẽ  tiết kiệm hơn  bình gián tiếp dạng bình chứa. Lý do là loại bình trực tiếp chỉ đun nóng một lượng nước nhỏ, trong khi loại bình chứa thường là 15-20 lít nước. Như vậy tất nhiên bài toán tiết kiệm điện ưu ái cho loại bình nóng lạnh Trực tiếp. Nhưng loại bình này cũng phải tùy việc cấu hình cho đường dây điện của bạn phải ổn định và tiết diện dây đủ lớn.   Nói về một mặt  ...